• Окуу программасындагы

  Мектебибиздин окутуу программасы билим берүү министирлиги тарабынан бекитилет жана көзөмөлдөнөт. Окутуу сырттан билим берүү формасында жүргүзүлөт. Ата эне, мугалим, окуучулар …

 • Коомдук иш чараларда

  Окуучулардын билимге умтулуусун арттыруу масатында ар окуу жылында түрдүү коомдук иш чараларды уюштуруу пландалган. Мисалы: Интеллектуалдык жарыштар, маданий иш чаралар, …

 • Түзүлгөн шарттар

  Окуучулардын мыкты билим алуусуна толук шарттар түзүлгөн. Заманбап окуу класстары, жеткиликтүү китепкана жана спорт аянтчасы менен камсыздалган. Окуучулардын талаптарына жараша …

 • Окуу планы

  Окуу жылынын башында  жалпы мугалимдер жамааты менен педагогикалык кенешмеде кабыл алынып, бекитилген. Тиешелүү предметтик мугалимдерге предметтик стандартка жана предметтик программаларга …

Биздин мектеп сандар менен

104

Окуучулар

11

Мугалимдер

4

Класстар

81

Бүтүрүүчүлөр

Галерея