Окуу планы

Окуу жылынын башында  жалпы мугалимдер жамааты менен педагогикалык кенешмеде кабыл алынып, бекитилген. Тиешелүү предметтик мугалимдерге предметтик стандартка жана предметтик программаларга таянып календардык пландарды даярдоо милдеттендирилет. Ар бир календардык пландын аткарылуусу окуу бөлүм башчысынын жана директордун көзөмөлүндө болот.

Добавить комментарий